Üst Üriner Tümörlerinin Tedavisi

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”” extended_padding=”1″ background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

Böbrek fonksiyonlarını düşüren üst üriner tümörlere karşı uluslararası cerrahi yöntemler ve yüz güldüren sonuçlar…
Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu, mesanenin ürotelyal tümörlerine göre daha az ve daha ileri yaşta görülür. Renal pelvis tümörleri ise üreter tümörlerine göre daha sık görülmektedir ve mutlaka hasta takibi yapılmalıdır.

Üreterde genişleme şeklinde kendini gösteren üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri belirtileri gösterdiğinde mutlaka tedavi edilmesi gereken yapılardır.

Üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri için uygulanan tedavi sonrasında mesanede nüks görülme oranı %20-75 arasında değişmektedir.

[/column]

Instagram