Sistoskopi

Sistoskopi; hekimin mesaneyi (idrar torbası) ve mesaneden idrarın dışarı çıktığı yolu (uretra) incelemesini sağlayan tanısal işlemdir. Mesane ve altındaki idrar yollarına “alt üriner sistem” denilmektedir. Bu işlem esnasında erkeklerde prostat bezinin boyutu ve şekli de değerlendirilmektedir. İşlem, “sistoskop” adı verilen ve görüntü almaya yarayan dijital lens ile birlikte ışığın bulunduğu cihazlarla yapılır.

Sistoskopi çeşitleri nedir ve nasıl uygulanır?

İki çeşit sistoskop vardır. İlki olan bükülebilir (fleksibl) sistoskopi, yaklaşık olarak ince bir kurşun kalem kalınlığında esnek bir alettir. Hastanın anestezi almadan, ofis şartlarında işlemin yapılmasını sağlayan ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. İkinci tür sistoskop ise; esnemeyen (rijit sistoskop) yapıdadır ve nispeten öncekine göre daha kalındır. Bu tür sistoskop ile işlem yapılırken hastanın uyutulması ya da bölgesel anestezi uygulanması gerekmektedir. Sistoskopların içindeki çalışma kanallarından bazı enstrümanlar ilerletilerek hastalara biyopsi alma gibi çeşitli müdahaleler yapılabilir.

Sistoskopi hangi durumlarda yapılır?

Sistoskopi yapılmasının gerekli olduğu durumlar şu şekilde özetlenebilir:

1-Bilinen mesane tümörü olan hastalarda takip amacıyla.

2-idrarında (sidiğinde) kan görülen hastalarda, kanamanın nedeninin ortaya konulması amacıyla.

3-Erkek hastalarda işeme akımının zayıflamasının nedenini anlamak amacıyla idrar yolunu veya prostatı değerlendirmek için.

4-Sik tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu bulunan hastalarda altta yatan nedeni ortaya koymak için. 5-Böbrekten idrari mesaneye ileten yolu (üreter) tıkayan taş, tümör gibi nedenleri aşmak için böbrek (veya böbreklerle) ve mesane arasına plastik bir borunun yerleştirilmesi veya yerleştirilmiş olanın alınması amacıyla

Bükülebilir sistoskopi işlemi sonrası normal hayata dönüş ne zaman olmaktadır?

Bükülebilir sistoskopi idrar yoluna sıkılan jel yardımıyla oluşturulan bölgesel anestezi ile yapılmaktadır. Bu nedenle hastaya bükülebilir sistoskopi yapıldıysa hasta işlemden sonra idrarını yapar yapmaz evine gidebilir. Genel olarak rijit sistoskopi ameliyathane şartlarında yapılmakta ve çoğu zaman işlem için genel anestezi gerekmektedir. Bu nedenle eğer rijit sistoskopi yapıldıysa hastanın birkaç saat hastanede takip edilmesi gerekir. Rijit sistoskopi sonrası hastaların büyük çoğunluğu aynı gün hastaneden ayrılır. Ancak bazen eğer biyopsi alınması gibi ek bir girişim yapıldıysa hastanın geceyi hastanede geçirmesi gerekebilir. Rijit sistoskopi sonrası eve gitmek için hastaların bir refakatçiye ihtiyaçları olmaktadır.

Sistoskopi işleminin yan etkileri nelerdir?

Sistoskopi işleminde hastaların büyük bölümü sorunsuz bir şekilde süreci tamamlar. Ancak nadiren enfeksiyon meydana gelebilir veya idrarda kan görülebilir. Bir grup hastada ise; birkaç gün içinde kendiliğinden düzelen idrar yaparken acıma ve sık idrara çıkma gibi şikayetler olabilir.

Sistoskopi öncesinde nasıl bir hazırlık gereklidir?

Hasta muayene olduktan ve gerekli radyolojik incelemelerle sistoskopi gereksinimi ortaya konulduktan sonra, hastadan işlem öncesi idrar kültürü istenir. İdrar kültürü sonucunda, idrarın steril olduğu (mikrop bulunmadığı) rapor edilirse hastaya sistoskopi randevusu verilir. Sistoskopi UROPARK hekimlerinin en az ikisinin bulunabileceği bir zamanda yapılır. Eğer sistoskopi öncesinde idrar kültüründe mikrop üremesi olmuşsa, bu enfeksiyonun uygun şekilde kontrolünden sonra hastanın sistoskopi işlemi gerçekleştirilir. İşlem sonrasında ise; hastanın idrar yolu enfeksiyonlarından korunması amacıyla tek doz bir üriner antiseptik veya bazı antibiyotikler Önerilebilir.

Sistoskopi işlemi nasıl yapılmaktadır?

Bükülebilir sistoskopi, genel anestezi gereksiniminin olmaması ve ofis şartlarında yapılabilmesinden dolayı UROPARK hekimlerinin ilk tercihidir. Ofiste yapılan sistoskopi hastalara zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamaktadır. Özellikle pandemi süreciyle ilişkili ilave riskler de alınmamış olmaktadır.