Rezüm Tedavisi

Rezüm tedavisi hangi hastalıkta kullanılır?

Rezüm, selim prostat büyümesi’nin tedavisinde kullanılmakta olan son dönemde geliştirilmiş olan bir tekniktir. Temelini sıcak su buhatı ile prostatın küçültülmesi oluşturmaktadır.

Selim prostat büyümesi nedir?

Yaşla beraber prostat dokusunun büyüklüğü artar. Örneğin 40’lı yaşlardaki bir erkekte prostat hacmi kestane büyükluğündeyken, 501 yaşlarda kayısı büyüklüğune, 60-70’li yaşlardaysa; limon büyüklüğüne ulaşmaktadır. Bu büyüme ile idrar yolunun baskı altında kalması, idrarın mesanede depolanması ve idrar yapma (işeme) ile ilgili bazı şikâyetlere neden olmaktadır.

Bu şikayetler ilaç tedavisi ile giderilemiyorsa veya hastaya sonda yerleştirilmek durumunda kalınmışsa, mesane taşı bulunuyorsa, hastanın böbrek fonksiyonları etkilenmişse, sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, idrar yolundan önüne geçilemeyen kanamalar oluyorsa hastaya cerrahi tedavi önerilir.

Rezüm tedavisi hangi hastalıkta kullanılır?

Prostat için yapılan cerrahi tedavinin temelini, prostatın idrar yolunu kapatan kısmının, değişik teknoloji ve enerji kaynakları ile alınması oluşturmaktadır. Ancak bu ameliyatlar değişik oranlarda kanama, idrar yolunda darlik, idrar kaçırma, meninin geriye kaçması ve sertleşme sorunu gibi bazı olumsuz durumlarla ilişkili olabilmektedir. Bu nedenlerle hekimler ve bilim insanları bu yan etkilerin azaltılması, hatta hiç görülmemesi için arayışlara girmişlerdir. Bu teknolojilerden birisi de Rezüm yani, sıcak su buharıyla selim prostat büyümesinin tedavisidir. Termal (isi) enerji prostat dokusuna idrar yolundan girilerek uygulanan özel iğnelerle iletilmektedir.

Bu termal etki prostatın idrar yolunu kapatan kısmında, hücre ölümü vasıtasıyla küçülme etkisi yapmakta ve böylece idrar yolu prostatın daraltıcı, sıkıştırıcı etkisinden kurtulmaktadır.

Matematiksel olarak ifade edilirse, yapılan Çalışmalarda bu tedaviden sonra prostat hacminin ( ile 38 arasında küçüldüğü saptanmıştır.

Rezüm tedavisinin avantajları nelerdir?

  1. Diğer cerrahi tekniklerde görülen meninin geriye kaçmasi yani, cinsel İlişki sırasında kuru boşalma görülmez. Bu hali ile özellikle genç hastalar için ideal bir yöntemdir
  2. Diğer yöntemlerde meydana gelebilir, idrar kaçırma veya idrar yolunda darlık bu tedavi tekniğinde görülmez.
  3. Anestezi gereksinimi çok azdir. Tedavinin yapılması prostatın büyüklüğüne göre genel like 20-30 dakika arası sürmekte ve bölgesel anestezi yani prostat bölgesinin uyuşturulması ile yapılmaktadır. Bu hali ile hasta anestezi ve getirdiği bazi risklerden korunmaktadır.
  4. Kanama riski diğer yöntemlere göre çok daha düşüktür. Bu nedenle özellikle kaip sorun- lan nedeniyle stent yerleştirilmiş hastalarda daha güvenli bir yöntemdir.
  5. Hastanede genellikle yatış gerektirmez veya kısa bir süre gerektirir.

Hangi hastalar Rezüm tedavisi için uygundur?

Rezüm tedavisi için ideal hastalar 100 gr’a kadar prostat büyüklüğü olan hastalardır.

Rezüm tedavisinin etkinliği nasıldır?

Hastaların tedaviden fayda görmeye başlama- ları tedavi sonrası 2. hafta civarında başlamakta. maksimum etkiye tedavinin 3. ayında ulaşıl maktadır. Bu konuda yapılan randomize kon- trollü bir çalışmada, tedavinin 1. yılında idrar akım hızının tedavi öncesi değere göre yaklaşık olarak ` oranında arttığı rapor edilmiştir.

Rezüm tedavisinin çekinceleri ve yan etkileri nelerdir?

Rezum tedavisinin en önemli yan etkisi hastanın bir süre daha sondalı kalmasıdır. Kabaca 10 gram prostat başına 1 gün hastaların sondalı kalması önerilmektedir.

Bunun yanında işlem sonrası sonda alındıktan sonra vakaların 625 inde idrar yaparken yanma, % inde ise; idrarda hafif kanama meydana gelebilir.

Rezüm tedavisi sonrası takip nasıl ne sıklıkla olmaktadır?

Cerrahi tedavi sonrasından ise hastalar 1. hafta, 2. ay ve sonrasındaysa yılda 1 defa kontrol için davet edilirler.